Snö och halka

Snöröjning & Halkbekämpning Manuellt

Handskottning/sandning. Takskottning och nedtagning av istappar. Avspärrning vid snörasrisk. Ishackning, t.ex. brunnar vid snösmältning

Snöröjning & Halkbekämpning Maskinellt
Vi kan erbjuda fyrhjuling med plogblad, slunga och sandspridare. Påfyllning sandlådor.