Om Järvsö Resurs

Järvsö Resurs är ett socialt företag som har till mål att skapa anpassade arbetstillfällen och arbetsträningsplatser för långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, m.fl. Tjänster som erbjuds är vaktmästartjänster, skogsröjning, snöskottning, gräsklippning, städning, administrativa tjänster, mm. Det finns även rum att hyra i Björkbacka vandrarhem som är en del av Järvsö Resurs. Verksamheten har under ett antal år bedrivits i JärvsöRådets regi och övergick till Järvsö Resurs den 1 januari 2017. Verksamheten styrs och utvecklas av de personer som jobbar i verksamheten. På Järvsö Resurs jobbar alla efter bästa förmåga och skapar sysselsättning genom att anpassa arbetsuppgifter utifrån medarbetarnas förmåga.


Vi erbjuder praktik och arbetsträningsplatser för dig som behöver komma ut i arbetslivet. Vårt mål är även att du som är på praktik eller arbetsträning ska få hjälp till kontakt med arbetsgivare för anställning. Det finns även möjlighet att få en anställning i Järvsö Resurs verksamhet.

Järvsö Resurs finansieras genom att sälja tjänster till företag, myndigheter och privatpersoner. Vår strävan är ökad lönsamhet vilket ska leda till fler sysselsatta.

 

Här är en bild som övergripande visar Järvsö Resurs verksamhet. Blåa rutor visar pågående verksamhet och röda visar verksamhet under utveckling.

 

 

 

Välkommen att beställa tjänster av oss på Järvsö Resurs.

kontoret@jarvsoresurs.se

0651-419 65