Grönytor

Järvsö Resurs utför de flesta arbeten som går under benämningen Grönytor.

Trädfällning – Gräsklippning – Röjning – Beskärning växter, buskar, häckar och träd – Gräsytor krattas och renhålls vår och höst – Ogräsrensning – Bevattning gräs och rabatter – Gödsling gräs och rabatter – Barkning rabatter – Lagning skadade gräsytor – Skötsel av blomlådor – Komplettering växter – Vintertäckning av nyplanteringar.