Socialt Jordbruk

Socialt jordbruk i Hälsingland är ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden för utveckling av Hälsingebygden.

 

I projektet arbetar vi för att främja arbetstillfällen på ett jordbruk för människor som idag har svårt för att hitta sin plats på arbetsmarknaden och som vill jobba nära djur och natur. Vi vill integrera människor i samhället och arbetslivet och skapa ett praktiskt arbete utifrån individens behov och förutsättningar på ett jordbruk.

 

 

Vårt mål i projektet är att hitta en arbetsmetod för att få fler människor i sysselsättning och samtidigt underlätta för de jordbruk som idag är i riskzonen för att lägga ner sin verksamhet.

 

 

I projektet socialt jordbruk jobbar vi för att hålla gårdar levande och lönsamma. Detta bidrar till ett öppet landskap med lokalt producerade och förädlade råvaror som på sikt skulle kunna öka självförsörjningsgraden i kommunen.